تهیه قطعات از بازار

تهیه و خرید قطعات مورد نیاز شما از بازار توسط متخصصین فروشگاه تتا الکترونیک فراهم آمده است. می توانید از طریق این امکان اقدام به خرید قطعاتی نمایید که در بازار موجود است و در فروشگاه تتا الکترونیک تعریف نشده است.

برای سفارش تهیه قطعات با شماره های پشتیبانی سایت در تماس شوید.
شماره تلفن: 02166718927
پست الکترونیک: info@thetaelectronic.com